feminizam snaga pormene

Video: Feminizam snaga promene

Video,

Zajedno sa Fondacija Jelena Šantić zabeležile smo snagu promene kroz film koji je nastao sa željom da se sakupe svedočanstva aktivistkinja koje su proteklih godina, svaka u svojoj profesionalnoj i aktivističkoj ulozi, odlučile da se posvete borbi za solidarnost, toleranciju i mir.

Upoznajte Jelenu Memet, Nataliju Simović , Sofiju Todorović i njihove priče. O tome šta raditi kada jednakost između muškaraca i žena postoji samo na papiru? Kako se povezujemo međusobno i šta možemo da uradimo da mlađe generacije žive u miru? Kako reagovati kada nam je komšija napadnut, samo zato što nije “odgovarajuće” nacionalnosti? – samo su neka od pitanja na koje odgovaraju naše sagovornice.

Ovaj film je nastao kroz projekat Fondacija Jelena Šantić “Priče žena iza konflikta i krize na Zapadnom Balkanu”.