Kontakt

Jelena Višnjić

direktorka

jelena.visnjic@befem.org

Milica Batričević

koordinatorka programa zajednica i obrazovanje

milica.batricevic@befem.org

Aleksandra Mališić

koordinatorka programa mediji i politike

aleksandra.malisic@befem.org

Vedrana Šćepanović

finansije i administracija

vedrana.scepanovic@befem.org

Marija Popović Mitalkov

finansije i administracija

marija.popovicmitalkov@befem.org

Ljiljana Cvetković

finansije i administracija

ljiljana.cvetkovic@befem.org

Pišite nam