Letnji Susreti

Letnji feministički susreti mladih seoskih žena

Letnji feministički susreti seoskih žena održavaju se svakog leta u Severnobačkom okrugu. Kroz predavanja i radionice mlade žene započinju ili uvećavaju sopstvena znanja o ženskim pravima, istoriji feminizma, rodno zasnovanom nasilju, ženskom telu, novim medijskim strategijama otpora, feminističkim počecima i drugim temama. Tom prilikom iznova se možemo uveriti da kroz kontinuirano obrazovanje i sticanje novih veština, ali i izgradnju novih savezništva i prijateljstava da stvarnost može da se menja, čini boljom i drugačijom, otvorenom za razlike. Lične priče i promene koje prave u svojim sredinama sve one žene koje smo tokom godina upoznale na ovim susretima inspiracija su za našu medijsku produkciju.

Naše saradnice tokom ovih godina bile su Udruženje žena FERONIA Bezdan, UG Podunav iz Bačkog Monoštora, Labris iz Beograda, Fondacija Hajnrih Bel Kancelarija Beograd i Marijana Gagro.