KURS NA CENTRU ZA ŽENSKE STUDIJE

Kurs Feministička medijska kultura: proizvodnja roda BeFem organizuje od 2013. godine u saradnji sa Centrom za ženske studije iz Beograda. U toku jednog semestra predavačice i polaznice i polaznici programa problematizuju različite medijske prakse proizvodnje i reprezentacije rodnih identiteta, kao i medijske konstrukcije socijalne stvarnosti.
Navešćemo neke od predavačica i predavača koje/i su tokom proteklih godina bili sa nama na ovom kursu: dr Jelena Višnjić, dr Jelisaveta Blagojević, dr Tanja Ignjatović, dr Dušica Ristivojević, dr Marijana Matović, dr Iva Nenić, dr Biljana Đorđević, dr Snježana Milivojević, dr Nađa Bobičić, MA Mirjana Mirosavljević Bobić, MA Nađa Duhaček, MA Miloš Ćirić, MA Mila Bajić, MA Stefan Janjić, Olga Dimitrijević, Ana Manojlović, Dubravka Đurić, Dragana Vučković, Magda Janjić, Jovana Gligorijević, Tamara Skrozza, Amila Ždralović, Maja Pelević, Marija Janković, Tamara Ivančević i Aleksandra Mališić.
Sve predavačice kursa su angažovane u medijskoj sferi (teoretičarke medija, medijske aktivistkinje, novinarke), a sarađujemo i sa predavačicama iz regiona i inostranstva, s obzirom na to da je rad BeFema (kao i Centra za ženske studije) usmeren na promociju i razmenu internacionalnih, regionalnih i lokalnih feminističkih praksi i znanja.
Fakulter-za-medije-i-komunikaciju-kurs-Adriana-Zaharijević