IMA ŽENA PRAVO

BeFem priznanje

Svakog 8. marta BeFem dodeljuje priznanje ženama i inicijativama čije su borbe obeležile proteklu godinu.

Letnji feministički susreti

Ima žena pravo na udruživanje! Svakog jula, počev od 2014. godine, okupljamo žene u Bezdanu sa ciljem razmene znanja, povezivanja i udruženog delovanja!

BeFem Festival

Tokom jedanaest godina postojanja Feministički festival BeFem je bio mesto susreta feminističke teorije i akcije.

O nama

Mi ne govorimo u ime drugih žena, već stvaramo slobodne prostore za različite ženske glasove i politike!

Ima žena pravo na udruživanje, obrazovanje i društveno-politički život!

Obrazovanje

Kurs na Fakultetu za medije i komunikacije

Na Fakultetu za medije i komunikacije organizujemo kurs Politike reprezentacije: rod i nasilje od 2020. godine.

Kurs na Centru za ženske studije

Kurs Feministička medijska kultura: Proizvodnja roda BeFem organizuje od 2013. godine u saradnji sa Centrom za ženske studije iz Beograda.

NAŠA PRODUKCIJA

Video produkcija

Podkasti