Poziv za vanrednu konferenciju za novinare: Činjenicama protiv laži – stanje reproduktivnog zdravlja i prava žena u Srbiji

Uncategorized,

Vreme: 11:30h -12:30h

Datum: 12.5.2023. 

Mesto: Medija centar, Beograd

Činjenicama protiv laži – stanje reproduktivnog zdravlja i prava žena u Srbiji. 

Pozivamo Vas da se pridružite vanrednoj konferenciji na kojoj ćemo, kao feministički odgovor održavanju konferencije za zabranu abortusa, skrenuti pažnju na proverene informacije i činjenice o značaju i posledicama dostupnog abortusa po zdravlje i život žena. Ukazaćemo i na trenutno stanje reproduktivnog zdravlja i prava žena u Srbiji, kao i moguća sistemska rešenja u procesu poboljšanja položaja žena. 

Govore: 

Marija Srdić – Ženska platforma za razvoj Srbije

Tamara Ivančević, nezavisna istraživačica u oblasti studija roda

Milena Vasić, pravnica, YUCOM

Jovana Ružičić, Centar za mame

Moderacija: Aleksandra Mališić, BeFem

Povodom konferencije za zabranu abortusa koja se zalaže za ograničavanje prava i ugrožavanje života žena, iza koje stoje anonimne i tajne organizacije, želimo da ukažemo na činjenice i da istaknemo da sve žene imaju pravo na život.

U Srbiji svakoga dana najmanje jedna žena umre, a četiri obole od raka grlića materice, a ova bolest i pored dokazanih mera prevencije, već dugi niz godina nastavlja da bude jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja u ženskoj populaciji u našoj zemlji, zbog čega se Srbija nalazi na neslavnom petom mestu u Evropi.  Žene zarađuju manje od muškaraca, teže se zapošljavaju, lakše ostaju bez posla, ako su trudne dobijaju otkaze, sa porodiljskog odustva vraćaju ih na niže pozicije. Žene sa decom prepuštene su siromaštvu i ostavljene od sistema.  

Sistemska rešenja i podrška majkama, uključujući dostupne vrtiće, bolje uslove rada za žene, bezbedno i sigurno odrastanje je jedini ispravan put za unapređenje položaja žene i dece i jačanju porodice. Put koji zagovaraju pokreti za zabranu abortusa, antifeminističke i druge konzervativne organizacije i pokreti predstavlja siguran put ka gubljenu stečenih prava žena i ugrožavaju najvažnija dostignuća viševekovne borbe feministkinja.

Žene Srbije neće prestati da se bore za zdravlje, život i slobodu svih žena.

ODBRANIMO PRAVA ŽENA!

Konferenciju organizuje Feministički kulturni centar BeFem u saradnji sa mrežom ženskih organizacija i aktivistkinja.