Letnji Susreti

Letnji feministički susreti 2017

Udruženje građanki FERONIA iz Bezdana i BeFem ‒ feministički kulturni centar iz Beograda – 15. i 16. jula 2017. godine u Bezdanu organizovale su četvrte po redu Letnje feminističke susrete mladih seoskih žena.


Letnji feministički susret mladih seoskih žena kao i svake godine mobilišu i povezuju mlade žene iz različitih vojvođanskih sela, koje kroz tematizovana predavanja i radionice započinju ili uvećavaju sopstvena znanja o ženskim pravima, istoriji feminizma, političkoj participaciji, zdravstvenom sistemu, telima, nasilju, reprezentaciji nasilja, medijima, novim formama ekonomskog udruživanja, aktivističkom i feminističkom delovanju.

Kreirajući različite emancipatorske politike, stvarajući slobodne prostore, ali i prostore ženske (ekonomske i simboličke) dobiti, povećavamo vidljivost ženskog delovanja kroz ekonomske i političke zahteve i njihovu artikulaciju. Sa druge strane, mobilizacijom novih žena osnažujemo i sam ženski pokret za zastupanje vlastitih interesa i interesa zajednice. Na Letnjim feminističkim susretima mladih seoskih žena iznova se možemo uveriti da kroz kontinuirano obrazovanje i sticanje novih veština, ali i izgradnju novih mreža odnosa i savezništva, stvarnost može da se menja, čini boljom i drugačijom, otvorenom za razlike.

Subota, 15. jul

12:00‒12:15
Otvaranje Letnjih feminističkih susreta mladih seoskih žena

12:15‒13:15
Ženski pokret kroz vreme: od Olimpije de Guž do sajberfeminizma
Ana Stevanović

13:30‒14:30
Kako (pre)živeti zdravstvo u Srbiji ‒ vaginini dijalozi
Milica Batričević i Nataša Niškanović

15:30‒16:30
Nasilje u/na/i fotografiji
Marija Janković

17:00‒18:00
Pokreni se sasvim namerno ‒ pozorišna radionica o telu i glasu
Zoe Gudović

Nedelja, 16. jul

10:00‒11:00
Žene i politika, novo vreme stare dileme
Isidora Petrović

11:15‒12:00
Znanje i imanje
Razgovor sa lokalnim proizvođačicama i poljoprivrednicama Marijom Radojčić, Tatjanom Mrdak i Blaženkom Beronja

12:15‒13:15
Šta će selo reći ‒ o stereotipima i predrasudama sa kojima se suočavaju mlade žene u ruralnim sredinama (rad u fokus grupama)
Radionicu vodi Jovana Netković

14:15‒15:15
Misija planeta Zemlja ‒ medijska radionica (rad u fokus grupama)
Radionicu vodi Mirjana Mirosavljević Bobić

PRATEĆI PROGRAM – Nedelja, 16. jul

15:15‒16:15
Smeh joga
Radionicu vodi Nataša Lukić