Letnji feministički susreti 2016

[su_menu name=“Letnji_Feministicki_Susreti“ class=“page_menu“]

FERONIA – udruženje građanki iz Bezdana i BeFem – feministički kulturni centar od 2014. godine zajedno organizuju Letnje feminističke susrete mladih seoskih žena u vojvodjanskom selu Bezdan.

Letnji feministički susret mladih seoskih žena i svake godine godine okupljaju 30 mladih žena iz nekoliko sela Vojvodine, koje kroz različita predavanja radionice problematizuju položaj mladih žena na selu, izazove sa kojima se suočavaju u seoskim zajednicama u kojima su višestruko marginalizovane, nevidljive i njihovi kapaciteti i znanja nisu prepoznati u patrijarhalnim sredinama u kojima žive.

Tokom dvodnevnih predavanja i radionica zajedno učimo i razgovaramo o ženskim pravima, feminizmu, jeziku, medijima, kao i različitim metodama aktivističkog i ekonomskog udruživanja, kao i mogućim strategijama otpora i udruživanja u procesu lične i kolektivne emancipacije.

Jedan od naših ključnih ciljeva je da iznova govorimo o važnosti snage ženskog prijateljstva i solidarnosti, kao i kontinuiranog učenja, koje pokreće promene. Sa druge strane, kroz rad pojedinki i grupa u kojima deluju ove mlade žene će nam pokazati da su vojvođanska sela postala mesta feminističke akcije, u kojima se kroz njihov rad i aktivizam menja slika šire lokalne zajednice.