Centar za ženske studije i BeFem, feministički kulturni centar

Ženske studije

Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Od 2014. godine BeFem u saradnji sa Centrom za ženske studije iz Beograda organizuje kurs „Feministička medijska kultura: proizvodnja roda”. U toku jednog semestra predavačice i polaznice i polaznici programa problematizuju različite medijske prakse koje se bave proizvodnjom i reprezentacijom rodnih identiteta, kao i medijskom konstrukcijom socijalne stvarnosti.

Neka od predavanja koja su održana u proteklih godina su: „Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije” (Mirjana Mirosavljević Bobić i Jelena Višnjić), „Rod i medijska kulture” (Jelisaveta Blagojević), „Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu” (Olga Dimitrijević), „Televizija, reprezentacija i rod” (Dubravka Đurić), „Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost“ (Marijana Matović), „Medijski portret manjinskih identiteta: slučaj Srbija” (Dragana Vučković), „Krv, suze i znoj žena u kantri muzici: (pop) kultura i reprezentacija” (Magda Janjić i Jovana Gligorijević), „Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru” (Tamara Skrozza), „Politike reprezentacije žena u politici: slučaj Bosna i Hercegovina“ (Amila Ždralović), „Međunarodna politika, mediji i ljudska/ženska/LGBT prava” (Dušica Ristivojević).


Sve predavačice kursa su angažovane u medijskoj sferi (teoretičarke medija, medijske aktivistkinje, novinarke). Svoje učešće u realizaciji kursa uzele su i medijske aktivistkinje i teoretičarke iz regiona i inostranstva, obzirom da je rad BeFema-a (kao i Centra za ženske studije) usmeren na promociju i transfer internacionalnih, regionalnih i lokalnih feminističkih praksi i znanja.


Fakultet za medije komunikacije i BeFem

Kurs:

Politike reprezentacije: rod i nasilje

Fakulter-za-medije-i-komunikaciju-kurs-Adriana-Zaharijević

Školske 2020/2021 započele smo jednosemestralni kurs na Fakultetu za medije i komunikacije. Zajedno sa različitim aktivistkinjama i teoretičarkama feminističkog pokreta otvaramo važne teme nasilje, medije, kao i medijskim praksama koje se bave proizvodnjom i reprezentacijom rodnih identiteta. Sa nama su u prvoj godini bile: dr Adriana Zaharijević, prof. dr Zorica Ivanović, MA Ana Stevanović, dr Dušica Ristivojević, Marijana Matović, Marijana Mitrović, MA Lara Končar, MA Marija Anđelković, Nada Đuričković, Olivera Ilkić i dr Tanja Ignjatović