BTN

Bring the Noize 2021

Priznanja za feminističke inicijative u 2020. godini

Dobitnice priznanja Befem Bring The Noize za 2020. godinu . Više o događaju na linku.

 • Dženeta Agović – Priznanje za žene na prvoj liniji borbe protiv kovida
 • Festival Krokodil – Priznanje za promociju ženskog stvaralaštva
 • Ivana Mastilović Jasnić – Priznanje za novinarke u borbi protiv sistema i patrijarhata
 • Jelena Zorić – Priznanje za novinarke u borbi protiv sistema i patrijarhata
 • Mirjana Mirosavljević Bobić – Priznanje za feminističko prijateljstvo i podršku
 • PRETTY LOUD – Priznanje za borbu za glas Romkinja
 • Klub finih zanata – Priznanje za feministički otpor konzervativizmu na lokalu
 • Jasna Đuričić – Priznanje za umetnički doprinos borbi za suočavanje sa prošlošću i ratovima devedesetih
 • Solidarna kuhinja – Priznanje “Recept za solidarnost”
 • Anne Marie Alves Ćurčić inicijativa “Za tebe, važno je” – Priznanje “Za sve nas važno je – doprinos borbi za unapređenje mentalnog zdravlja”
 • Anđelka Nikolić i grupa HopLa – Priznanje za feminističku mobilnost
 • Ženski centar Užice – Priznanje za zelene modne politike 
 • Danijela Štajnfeld – Priznanje Čin otpora