BeFem 2012

BeFem Festival 2012

BeFem, festival feminističke kulture i akcije, promoviše politike feminizma i izgradnju autonomnih feminističkih prostora. Festival nastaje kao potvrda kontinuiteta feminističkog delovanja na ovim prostorima, ali istovremeno pokreće nova polja akcije kroz dijalog i inicijative feministkinja sa različitom istorijom. Jedan od ključnih zadataka BeFema je proizvodnja feminističkih praksi i znanja kao pokretača društvenih promena.
Program BeFema za 2012. godinu usmeren je na pitanje odnosa moći, onih koji se uspostavljaju i na različite načine legitimišu, ali i pre svega onih koji proizvode i stvaraju otpor i kontra-diskurse dominantnim, hegemonskim i patrijarhalnim strukturama. Da li postoji i kakva je to “moć” koja ne isključuje i marginalizuje druge, a omogućava da odlučujemo o vlastitim telima, i da volimo one koje biramo? U čemu se sastoji slobodna politička akcija i misao, i šta znači “moć” nad reprezentacijom u javnom i medijskom diskursu?

BeFem 2012 je nastao kroz različita strateška feministička savezništva – lokalna, regionalna i internacionalna – u kojima se susreću mnogostuki feministički identiteti – teorijski, aktivistički, umetnički. Sadržaji BeFema-a treba da pokažu svu radost, izazov, proizvodnju i zadovoljstvo u bivanju feministkinjama. Cilj BeFem-a je promišljanje feminističke politike i akcije na različite načine, pa i preko humora kao jedne od strategija življenja.

I ove godine u realizaciji aktivnosti BeFem sarađuje sa timom feminističkog magazina Bang iz Stokholma, dok su podrška Švedski institut u okviru Creative Force programa i Rekonstrukcija Ženski fond.

Festival se održava 1. i 2. decembra u KC Grad, Braće Krsmanović 4.


Program


Izvođačice