BeFem Festival

BeFem Festival

Feministički festival od svog nastanka 2009. godine okuplja sve zainteresovane za razgovor o feminizmu i ljudskim pravima. Sadržaj programa obogaćuju aktivistkinje ženskog pokreta iz Srbije, regije, kao i Evrope (Švedska, Rumunija, Poljska). Festival je mesto susreta stručnjakinja i aktivistkinja iz raznih oblasti, s namerom da se otvore bitna lokalna pitanja koja utiču na život žena i razvoj društva zasnovanog na principima rodne ravnopravnosti. Jedan od razloga zašto smo ponosne na festival je to što privlači mlade devojke i otvara prostor za nove glasove koji su važni u izgradnji pokreta.