Virus medijske mizoginije seksizam

Vodič za medijske radnike i radnice – Virus medijske mizoginije

Mediji, Publikacije,

Izveštavanje o ženama i marginalizovanim grupama u Srbiji i dalje nije na zadovoljavajućem nivou, iako postoje neki pomaci. Kako smo u prethodnim mesecima organizovale sastanke sa onima koji kreiraju medijske sadržaje, sa jedne strane, kao i sa ženama stručnjakinjama, potencijalnim sagovornicama za medije sa drudge strane, mapirale smo koje su to potrebe da bi medijsko izveštavanje bilo kvalitetnije i senzibilisanije.

Kao proizvod tih sastanaka nastao je i ovaj vodič za medijske radnike i se ostale koji kreiraju sadržaj – Virus medijske mizoginije. Nadamo se da će vam pomoći u daljem radu i da ćete ga podeliti sa kolegama i koleginicama.

Vodič je dostupan na linku