smanji rizik povecaj bezbednost

Video: Smanji rizik – Povećaj bezbednost.

Video,

U saradnji sa UNDP Srbija u prethodnom periodu radile smo na kampanji: Smanji rizik. Povećaj bezbednost.

Da li ste znali da se, kada je oružje prisutno u kući, 60% žena i 45% muškaraca oseća manje bezbedno? Ženama koje žive u nasilju često je teško da o svom iskustvu progovore i obrate se nekom za podršku, a prisustvo vatrenog oružja dodatno ih drži u strahu da to nasilje prijave ili traže pomoć od nekog iz svoje okoline. Kada nasilje prepoznamo i prijavimo, kada smo spremni da podržimo osobe koje trpe nasilje i pokažemo da je ono neprihvatljivo, činimo važne korake da se nasilje zaustavi, a život bez nasilja nastavi.

Hvala Maji Nikolić na učešću u videu.