Predstavljanje Feminističke medijske deklaracije

Aktivna žena,

Godinama unazad Befem radi na unapređenju vidljivosti žena u medijima i uticaju na kreatore medijskih politika da preuzmu odgovornost u ostvarenju rodne ravnopravnosti i ženskih prava kroz promenu raspodele moći u društvu, koja se oslikava u javnom i medijskom prostoru. Kroz razvijanje medijskih programa analiziramo načine na koje su žene uključene/isključene u javnim prostorima, reprezentacijske prakse i diskurse kojima mediji pribegavaju kada o ženama pišu. Takođe, naši programi nude strategije i alate kako da se stereotipno i diskriminatorno izveštavanje prevaziđe.

Našim programima, medijskom produkcijom, kreiranjem inovativih komunikacijskih strategija pokušavamo da medijske prakse promenimo kako bi izveštavanje bilo što više rodno osetljivo, a posebno sa akcentom na predstavljanje aktivnih žena u lokalnim zajednicama kroz program „AKTIVNA ŽENA, AKTIVNA ZAJEDNICA” i nove medijske politike. Ovaj program podrazumeva proizvodnju novih medijskih sadržaja kroz kratke feminističke dokumentarce koji predstavljaju aktivne žene Zlatiborskog i Severnobačkog okruga, kampanje i studije o ženskim inicijativama koje menjaju lokalnu zajednicu i transformišu ne samo medijski, nego i javni diskurs u kojima će različiti ženski identiteti i egzistencije biti vidljive, a ne na dnu političke agende.

U skladu sa tim, a u cilju preuzimanja aktivnih koraka ka rodno osetljivijem medijskom izveštavanju, nastala je i Feministička medijska deklaracija koju je Befem kreirao, zajedno sa mrežom saradnica novinarki, urednica, aktivistkinja ženskih organizacija i profesorki fakulteta koji se bave medijskom reprezentacijom, rodnom ravnopravnošću i marginalizovanim grupama. 

Deklaracija dostupna na linku.

Evropska unija i Nacionalna koalicija za decentralizaciju zajedno podržavaju našu akciju/projekat/događaj kao deo projekta Lokalni poziv za EU. Pomogli su nam da promenimo naše mesto nabolje dok smo konkretnu podršku dobili preko platforme promeni.rs.