Počeo kurs Politike reprezentacije na Fakultetu za medije i komunikacije

Događaji,

Ovako smo danas započele letnji semestar na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu!

Kurs „Politike reprezentacije: rod i nasilje” ponosno održavamo treću godinu za redom, na kome se studentkinje i studenti upoznaju sa ključnim konceptima u vezi sa rodnim nasiljem, medijskom komunikacijom, politikama rodnih reprezentacija u savremenom globalnom društvu, i steknu znanja da kritički analiziraju javne politike i kulturno-medijsku proizvodnju iz perspektive rodnih studija.Obrazovanje ostaje jedan od glavnih stubova naše organizacije, jer je obrazovanje u temelju ženske emancipacije.