OTVORENO PISMO: Sve žene imaju pravo na život!

Mediji,

Mi, žene Srbije, angažovane u borbi za unapređenje ženskih prava i rodne ravnopravnosti stajemo u odbranu našeg pre 70 godina stečenog prava da slobodno odlučujemo o svom telu i samostalno donosimo odluku o rađanju.
Svesne širenja ideja koje nas vraćaju u prošlost i jačanja antirodnih pokreta koji u svetu, Evropi i našem bliskom okruženju zastupaju zabranu abortusa, zabranu kontracepcije i ograničavaju pravo žene da autonomno odlučuje o svom telu, upozoravamo javne vlasti i donosioce odluka, lekare i zaposlene u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite, medije kao i druge lokalne i međunarodne aktere i akterke da svako

 • pružanje legitimiteta nenaučnim stavovima u vezi sa trudnoćom, začećem i početkom života, kontracepcijom i raspoloživim medicinskim postupcima za prekid trudnoće,
 • odobravanje koncepta u kome osim sa izabranim lekarom/kom žena koja donosi odluku o prekidu trudnoće treba da se se savetuje sa „etičkim odborom” ili „komisijom”,
 • kao i učešće na konferencijama koje pod maskom brige o „tradicionalnoj porodici” i „nacionalnom opstanku” poturaju stavove o odgovornosti žena za negativne demografske trendove u Srbiji,
  predstavlja doprinos kršenju Ustavom zagarantovanih prava, nepoštovanju zakona i dobrih praksi zaštite i unapređenja reproduktivnih prava žena u Srbiji.
  Svakoj inicijativi koja ovo pravo želi da umanji ili ukine, suprotstavljamo se svim raspoloživim sredstvima i celokupnom snagom feminističkog pokreta u Srbiji.
  Od svih vas očekujemo profesionalnu, političku i ličnu odgovornost. Očekujemo da sa mesta na kojima ste doprinosite:
 • dostupnosti i kvalitetu zdravstvene zaštite za sve žene
 • razvijanju i opremanju mreže ginekoloških ambulanti sa besplatnim uslugama
 • organizovanju efikasne prevencije i ginekološkog savetovanja
 • modernizaciji porodilišta, sa najboljom negom za majke i njihove novorođene bebe
 • uvođenju seksualnog obrazovanja i savetovališta za mlade
 • efikasnoj zaštiti žena od akušerskog, seksualnog i svakog drugog oblika nasilja.

Sistemska rešenja i podrška majkama, uključujući dostupne vrtiće, bolji uslovi rada za žene, bezbedno i sigurno odrastanje je jedini ispravan put za unapređenje položaja žene i dece i jačanju porodice. Put koji zagovaraju pokreti za zabranu abortusa, antifeminističke i druge konzervativne organizacije i pokreti predstavlja siguran put ka gubljenu stečenih prava žena i ugrožavaju najvažnija dostignuća viševekovne borbe feministkinja.


Žene Srbije neće prestati da se bore za zdravlje, život i slobodu svih žena.


ODBRANIMO PRAVA ŽENA!