medijski trening pozitivni narativi

Održan medijski trening u Divčibarskom okrugu

Aktivna žena,

Tokom prošle nedelje održale smo trening za članice StartHub i članice Udruženje Žena „Vardanke“ u prostorijama Alternativni Kulturni Centar Poligon, „Kreiranje alternativnih narativa i strategija dosezanja publike“, koji je realizovala naša saradnica Nataša Niškanović.

Nadogradnja znanja i veština iz oblasti komunikacije sa zajednicom važna je za građanke i građane opštine, kako bi se uključili u kreiranje građanskog aktivizma u Kosjeriću i zato nam je drago što sarađujemo sa ova dva udruženja.

Ovu aktivnost smo realizovale u okviru projekta #EUzatebe uz podršku EU u Srbiji, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Grupa 484, Fondacija Jelena Šantić. #aktivnežene#aktivnaženaaktivnazajednica#ženenaselu#ženenaselugovore#befem#EUzatebe