Film: Ženski centar Užice – Žene koje menjaju svet!

Video,

„Da ih nema, trebalo bi ih izmisliti, jer ovo je grupa hrabrih žena, koje ovoj sredini i ovom gradu daju taj veći nivo kvaliteta i pokrivaju niz tema kojima se niko drugi ne bavi.”

Ženski centar Užice osnovalo je socijalno preduzeće za reciklažu tekstila pre deset godina. Ovaj centar prikuplja, donira i redizajnira polovan tekstil, a zapošljavanjem žena iz ranjivih grupa kreira održivo rešenje za održivu zajednicu.

Ove jeseni smo u saradnji sa Koaliacijom za razvoj solidarne ekonomije, a uz podršku fondacije Heinrich-Böll-Stiftung Belgrade posetile Užice i snimile kratak film o ovim sjajnim ženama.

Upoznajte žene koje zaista menjaju svet!

Priprema, koncept i scenario: Jovana Netković i Milica Batričević

Kamera: Nemanja Vojinović

Montaža: Nada Kostić

Muzika: Autopark