U najnovijem filmu naše produkcije predstavljamo Udruženje Ruke iz Pančeva, socijalno preduzeće u kome su pretežno angažovane žene iz ugroženih grupa poput žrtava porodičnog nasilja, samohrane majke, žene koje primaju socijalnu pomoć i one iz ruralnih sredina.

Kroz obuke, radionice i kurseve, ove žene usavršavaju poslove i zanate kako bi mogle lakše da se zaposle i da ekonomski budu samostalne.

Ceo film je dostupan na našem YouTube kanalu,