nove zelene politike

Nova studija „NOVE ZELENE POLITIKE: HRONIKA RADA ŽENA NA SELU“

Publikacije,

Pred vama je studija „NOVE ZELENE POLITIKE: HRONIKA RADA ŽENA NA SELU“ autorke Marije Popović Mitalkov.Izrada studije uključivala je odlazak u tri lokalne zajednice u kojima su aktivne žene koje rade u seoskim sredinama: Priboj, Sombor i Užice. Rad sa prepoznatim aktivnim ženama u datim sredinama imao je edukativni, konsultativni i participativni zadak radi mapiranja trenutnog stanja i potreba, a kao cilj ima mogućnost stvaranja mreže mladih seoskih žena. Kroz strukturisane razgovore i sastanke sa ženskim inicijativama mapirane su potrebe grupa, odnosno zajednica koje su nam pružile jasnije razumevanje konteksta lokalnih zajednica u kojima naše saradnice na lokalu žive i deluju. Cilj izrade ove studije je prikupljanje različitih ženskih glasova koji su prepoznati kao važni za dokumentovanje istorije ženskog pokreta, kao i razvoja i planiranje unapređenja rada samih organizacija. Rad ovih inicijativa vidimo kao ključ rešenja za kreiranje i razvoj adekvatnih ruralnih mera i politika.BeFem godinama radi sa različitim inicijativama i ovo je nastavak našeg rada u tom polju. Studiju možete pročitati na linku.