Fakulter-za-medije-i-komunikaciju-kurs-Adriana-Zaharijević

Najava kursa: Politike reprezentacije: rod i nasilje

Događaji,

BeFem godinama unazad razvija feminističke obrazovne programe. Tokom februara meseca započele smo jednosemestralni kurs Politike reprezentacije: rod i nasilje u saradnji sa Fakultetom za medije i komunikacije.

Zajedno sa različitim aktivistkinjama i teoretičarkama feminističkog pokreta otvaramo važne teme nasilje, medije, kao i medijskim praksama koje se bave proizvodnjom i reprezentacijom rodnih identiteta.

Znanje je početak promene.