feminizam aktivizam SOS telefon grevio

Kampanja: Nevreme za žene u Srbiji 2

Medijske Kampanje,

Tokom 2019. godine Autonomni ženski centar, ASTRA i BeFem su kroz kampanju Nevreme za žene u Srbiji prikazali preporuke CEDAW komiteta.

Autonomni ženski centar i BeFem nastavljaju da se bave analizom javnih politika i donose nam nastavak kampanje Nevreme za žene u Srbiji.  Srbija je januara 2020. dobila GREVIO ekspertski izveštaj o primeni Istanbulske konvencije, sa ocenom stanja i preporukama za zaštitu žena od svih oblika rodnog nasilja. Šta je država učinila do sada da dođe bolje vreme za život žena u Srbiji? Nedovoljno.

Pogledajte videe o stanju u Srbiji na linku.