Video: Kako čuvamo naša prijateljstva i naše LGBT prijatelje

Medijske Kampanje, Video,

Prethodnih nekoliko meseci spremale smo priču o dva prijateljstva. Svima su nam prijateljstva važna i da naši prijatelji mogu da budu srećni. LGBTIQA osobe često mogu da se oslone samo na prijatelje koji su im se jedina podrška. Dok se čeka pravno regulisanje položaja ljudi koji ispunjavaju svoje obaveze prema državi, kao svi ostali građani, ali nemaju isva prava kao ostali, oni čekaju da žive kao drugi. Zajedno sa organizacijom Geten i Labris, a uz podršku Astraea Lesbian Fondation predstavljamo priče o Đuri i Marini i Kristini i Nataliji.

Video Labris: Zašto nam je potreban Zakon o građanskom partnerstvu dostupan na linku

Video Geten: Zašto nam je potreban nam je Zakon o rodnom identitetu dostupan na linku

Autorke: Jovana Netković i Milica Batričević
Direktorka fotografije: Milica Drakulić
Asistent na snimanju: Miljan Savović
Montaža: Nada Kostić