BeFem vizija i misija

BeFem feministički kulturni centar nastaje i raste u razmeni znanja i energije regionalnih, švedskih i feministkinja (ali i feminista) iz Srbije. Kroz kulturu i (političku) akciju u internacionalnoj atmosferi BeFem želi da dekonstruiše i (s)ruši stereotipe o feminizmu i da ohrabri neke nove generacije da se uključe u rad scene i daju doprinos u re/konstrukciji stvarnosti. BeFem je prepoznat u javnom diskursu i (p)ostaje mjesto gdje se stvaraju centri nove ženske snage, stvaralaštva, otpora i borbe.

Naša vizija glasi

“Solidarno, ravnopravno i nenasilno društvo u kom svaka osoba može da bude ono što jeste, pravi životne izbore bez straha i osude i oseća se osnaženom da podstiče promene.”

“Verujemo da feminizam podrazumeva spremnost da se sve što smo do sada učile/i «kako bi trebalo da bude» može menjati i zahvalne smo svima vama koje/i ste nam svojim učešćem prethodnih godina na Befem festivalima učinile/i da ovo naše uverenje postane feministička stvarnost koju živimo.”

Christina Wassholm i Jelena Višnjić, osnivačice BeFema

BeFem tim 3 Jelena i Christina

BeFem 2017 tim: 

Milica Batričević, Jovana Netković, Ana Stevanović, Jelena Višnjić, Sanja Seliškar, Christina Wassholm,
Jovana Đorđević, Thea Ilić, Nada Kostić, Nataša Niškanović, Sanja Dojkić

 

befem