Aktivna žena stanišić

Feministički karavan u Vojvodini

Aktivna žena,

Tokom decembra ponovo smo se srele sa aktivnim ženama Bačkog okruga sa kojima već dugi niz godina gradimo feminističku transferzalu – mrežu puteva savezništva i politika prijateljstva. Posetu Vojvodini iskoristile smo da se vidimo i sa novinarkom Tamara Srijemac u sklopu građenja naših medijskih savezništva. Na tom putu prenosa i proizvodnje znanja zajedno učimo kako se menja i gradi lokalna aktivna zajednica.

Pratite rad naših saradnica Nananin Salaš Bezdan, UG Podunav Bački Monoštor, Agrobezdan, Udruženje žena „Udahni život“ Stanišić , Žena u kutiji – RTV.

Ovu aktivnost realizovale smo u okviru projekta #EUzatebe uz podršku EU u Srbiji, Nacionalna koalicija za decentralizaciju , Grupa 484, Fondacija Jelena Šantić . #aktivnežene#aktivnaženaaktivnazajednica#ženenaselu#ženenaselugovore#befem#EUzatebe