Film: Znanjem do posla – inovativni modeli SIPRU tima

Video,

Pogledajte video koji smo pripremile u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u kojem su predstavljeni inovativni modeli povećanja zapošljavanja i zapošljivostih mladih u Srbiji, razvijeni...