Film: BeFem 10.0

Video,

Da li i vama, u ovo neko vreme u decembru, nedostaje BeFem festival? Prošle godine smo rekle da je BeFem festival 10.0 bio poslednji u ovom formatu i da...

Film: Znanjem do posla – inovativni modeli SIPRU tima

Video,

Pogledajte video koji smo pripremile u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u kojem su predstavljeni inovativni modeli povećanja zapošljavanja i zapošljivostih mladih u Srbiji, razvijeni...