Lista Pravo

Sve liste

IMEORGANIZACIJA/GRADPOZICIJA/OBLASTI
Aleksandra BulatovićInstitut za kriminološka i sociološka istraživanja- BeogradKorupcija i etika kriminalističko - obaveštajnog rada; Savremena metodologija suzbijanja korupcije i borbe protiv organizovanog kriminala
Ana Janković JovanovićYUKOM - BeogradPravo - Ljudska prava
Jelena ĐureinovićDoktorantkinja na Univerzitetu u Giessenu (ne živi u Srbiji)Istoričarka - Sudske rehabilitacije
Kosana Beker Udruženje građanki FemPlatz - BeogradPravnica - Anti-diskriminacija i rodna ravnopravnost
Kristina TodorovićYUKOM - BeogradPravnica
Marija AnđelkovićASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima- BeogradTrgovina ljudima: nacionalni propisi i usklađenost sa međunarodnim obavezama; Sudski postupci u trgovini ljudima i položaj žrtava u tom procesu
Milena VasićYUKOM - BeogradAdvokatica - Ljudska prava; Vladavina prava; Advokatura
Milica Jovanović Samostalna novinarka - BeogradLjudska prava i javna komunikacija - novi mediji i sloboda govora u medijskom okruženju koje uređuju algoritmi; Pravna zaštita i sukobi nacionalnih jurisdikcija na međunarodnoj mreži; Pravo na privatnost
Mirjana DokmanovićInstitut društvenih nauka- SuboticaNaučna istraživačica- Anti-diskriminacija; Ljudska prava; Vladavina prava
Mirjana TejićSremska MitrovicaPravnica - Sprečavanje nasilja u porodici; Mobing; Seksualni delikti
Nevena Petrušić Pravni fakultet - NišPrava deteta; Pristup sudovima; Pravo na pravično suđenje; Besplatna pravna pomoć
Sofija MandićCentar za pravosudna istraživanja - Beograd
Vanja MacanovićAutonomni ženski centar - BeogradPravnica - Opšta: Nasilje prema ženama i nasilje u porodici; Specifična: Besplatna pravna pomoć; Porodični zakon; Zakon o sprečavanju nasilja u porodici; Krivični zakonik i Zakonik o krivičnom postupku u oblasti nasilja prema ženama i deci; Zakon o izvršenju u porodičnim postupcima