Lista Politika

Sve liste

IMEORGANIZACIJA/GRADPOZICIJA/OBLASTI
Adriana ZaharijevićInstitut za filozofiju i društvo- BeogradFilozofkinja/Feministička teoretičarka
Aleksandra MarkovićInstitut za sociološka istraživanja- BeogradSociološkinja/Istraživačica - Izbori; Etnički sukobi
Aleksandra NikšićBBC Srbija - BeogradNovinarka i urednica - Dnevna politika
Anita Mitić LDP - Beograd Politikološkinja - Situacija na Kosovu; Borba protiv ekstremizma
Anja IlićMarks21 - BeogradSociološkinja - Dnevna politika
Biljana ĐorđevićFakultet političkih nauka - BeogradPolitička teoretičarka - Migracije (multikulturalizam, izbeglice, azil); Teorije demokratije
Biljana MaletinŽenska platforma za razvoj Srbije / BeogradPolitička participacija žena
Brankica Drašković Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta/ Udruženja građana za kulturu, medije i društvena pitanja "Kontraplan"- Novi SadNovinarka i dokumentaristkinja - Kultura sećanja; Jugonostalgija
Dušica Popadić Incest trauma centar- BeogradPsihološkinja - Društveni položaj braniteljki ljudskih prava
Emilija OrestijevićCentar za slobodne izbore i demokratiju (CeSid)- BeogradPolitikološkinja/Istraživačica - Izbori; Dobra uprava (lokalne samouprave)
Gazela Pudar DraškoInstitut za filozofiju i društvenu teoriju- BeogradSociološkinja - Građanska participacija; Društveni pokreti
Irena CerovićUNDP - BeogradPolitika; Reforma javne uprave
Irena PejićMašina - BeogradPolitička sociološkinja - Dnevno političke teme; Ženska i socijalna prava
Isidora Petrović Fondacija Jelena Šantić - BeogradSociološkinja - Dnevna politika
Isidora Stakić Beogradski centar za bezbednosnu politiku - BeogradIstraživačica - Odnosi Kosovo-Srbija; Nacionalizam; (Ne)jednakost,
Jasminka Oliverić Young Suosnivačica RES fondacije i spoljna istraživačica na Institutu za javno upravljanje
(Public Governance Institute) na Katoličkom univerzitetu u Leuvenu - Beograd
EU javne zelene politike
Jelena Diković Danas - BeogradNovinarka - Politička scenu u Srbiji; Politička scena u svetu, posebno u SAD
Jelena LalatovićMarks 21 - BeogradDnevna politika
Jelena Pešić Filozofski fakultet - BeogradSociološkinja - Klasno strukturisanje; Obrasci stratifikacije; Društvene nejednakosti; Politička participacija
i vrednosti i vrednosne orijentacije.
Jelena VeljićZadruga Oktobar - BeogradIstraživačica/Aktivistkinja - Javni sektor; Uticaj mera štednje na javni sektor u Srbiji (specifično zdravstveni sistem); Posledice privatizacije i mera štednje sprovedenih u javnom sektoru u Evropi
Jelisaveta BlagojevićFakultet za medije i komunikacije - BeogradFilozofkinja
Jovana Gligorijević Nedeljnik "Vreme" - BeogradNovinarka i feministkinja
Jovana SpremoYUKOM - BeogradVladavina prava i zaštita ljudskih prava; Poglavlja 23 (osnaživanje pravosuđa); Ratni zločini
Katarina ČežekBritish Council - BeogradPolitikološkinja - Medijacija; Civilni sektor
Katarina TadićCentar za evropske politike- BeogradPolitikološkinja - Reforma javne uprave; Odnosi Srbije i Kosova
Ksenija Marković Institut društvenih nauka u Beogradu Politike integracije; Međuetnički odnosi i položaj nacionalnih manjina
Lidija Radulović Beogradski fond za političku izuzetnost - BeogradPolitička participacija žena
Lilijana Čičkarić Institut društvenih nauka - BeogradUpravnica Centra za sociološka i antropološka istraživanja - Politička participacija žena; Politička reprezentacija u institucijama; Seksizam i semiotičko nasilje u institucijama i javnom diskursu; Žensko liderstvo; Implementacija mehanizama rodne ravnopravnosti
Lola MilojevićFond socijalne i demokratske inicijative - BeogradPolitikološkinja - Stručnjakinja za rodna pitanja; Javne politike; Prava žena MENA regije
Maja Kamenov Odbor za ljudska prava - NišUčešća žena u politici; Saradnja sa odbornicama i narodnim poslanicama iz Niša
Maja KrekFilozofski fakultet - BeogradSociološkinja/Aktivistkinja - Istraživanja međuetničkih odnosa u Srbiji
Maja Sedlarević Centar za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu- Novi SadMagistarka rodnih studija - Politika; Politička participacija žena
Maja Solar Članica Kolektiva Gerusija - Novi SadFilozofkinja, spisateljica, prevoditeljica - Svakodnevna domaća i spoljna politika; Marksizam; Teorije vlasništva; Teorija, istorija i politika fašizma i antifašizma; Teorija i istorija luksuza; Teorija podele rada; Istorija i politika Jugoslavije
Maja StajčićKvinna till Kvinna - Beograd
Marija Đorić Fakultetu za medije i komunikacije/Institut za političke studije - BeogradLevica i desnica; Ideologija; Nacizam i fašizam
Marija Jakoviljević Rekonstrukcija ženski fond - BeogradSociološkinja - Analiza društvene transformacije u Srbiji (obrazovanje i zdravstvo)
Marijana Stojičić BeogradSociološkinja i istraživačica - Socijalni pokreti; Politike identiteta
Milena VasićYUKOM - BeogradAdvokatica - EU integracije
Milica Jovanović Samostalna novinarka - BeogradJavne politike; Online aktivizam
Milica PopovićPolitikološkinja - Politička sociologija; Teorija sećanja; Jugonostalgija; Jugoslovenstvo; Post-jugoslovenske države; Post-socijalističko društvo i uređenje
Milica Vesković AnđelkovićFilozofski fakultet - BeogradSociološkinja - Natalitet; Mortalitet; Migracije; Populacione politike
Mirjana DokmanovićInstitut društvenih nauka- SuboticaNaučna istraživačica - Rodna ravnopravnost; Politička participacija žena
Nataša JovanovićFilozofski fakultet - BeograduSociološkinja - Politika u širem smislu
Nevena BojičićBeogradKomunikološkinja/Filološkinja - Ideologija
Nevena NikolićBeogradski centar za ljudska prava - BeogradIstraživačica - Politika i socijalna poltika
Nikoleta Kosovac Koordinatorka organizacije LICEULICE - BeogradSocijalne politike
Sanja RadovićFilozofski fakultet - BeogradIstoričarka - Spoljna politika Jugoslavije; Hladni rat; Kina (socijalizma, spoljna politika, društvene promene, ekonomija); Disidenti; Kulturna opozicija u vreme Jugoslavije
Snežana ČongradinBeogradNovinarka - Unutrašnja politička analiza
Sofija MandićCentar za pravosudna istraživanja - BeogradDnevna politika
Sonja Stojanović GajićBeogradski centar za bezbednosnu politiku - BeogradDirektorka BCBP - Bezbednosne politike i EU; Odnosi Srbija i Kosovo; Rad nezavisnih istraživačkih centara (think tank-ovi)
Tamara Branković Aktivistkinja i istraživačica - BeogradPolitikološkinja - Procesi demokratizacije i njihov kvalitet; Politička kultura; Evropeizacije tranzicionih društava
Tamara VukovGrupa za analizu i kreiranje javnih politika - BeogradJavne politike (public policy)
Tanja Vukša Zadruga Oktobar - BeogradSociološkinja/Aktivistkinja - Socijalizam u Jugoslaviji
Vanja ĐurićNovi SadFreelance novinarka - Zloupotreba javnih resursa
Višnja BaćanovićŽenske platforme za razvoj Srbije - Novi SadSociološkinja - Politička participacija žena