Lista Obrazovanje

Sve liste

IMEORGANIZACIJA/GRADPOZICIJA/OBLASTI
Adriana ZaharijevićInstitut za filozofiju i društvo - BeogradFilozofkinja/Feministička teoretičarka
Ana KolarićFilološki fakultet u Beogradu - BeogradFeministička pedagogija; Humanistika i visoko obrazovanje
Ana Stevanović ZdravevBeogradska otvorena škola - BeogradVisoko obrazovanje; Akademsko savetovanje; Studije u inostranstvu
Anja IlićSociološkinja - Dostupnost javnog obrazovanja; Privatizacija obrazovanja i reforme obrazovanje
Biljana ĐorđevićFakultet političkih nauka - BeogradVeza obrazovanja (formalnog i neformalnog) i demokratije
Dragana Vujović Đermanović Novi Sad
Gazela Pudar DraškoInstitut za filozofiju i društvenu teoriju - BeogradSociološkinja - Nauka i naučna politika; Rod i visoko obrazovanje
Irena PejićMašina - BeogradPolitička sociološkinja- Obrazovanje i obrazovni kurikulumi iz sociološko - političkog aspekta
Irena RistićFakultet dramskih umetnosti- BeogradIstraživačica i umetnica - Kreativnost (kreativni proces i grupna kreativnost); Razvojni i obrazovni procesi
Isidora Petrović Fondacija Jelena Šantić - BeogradSociološkinja- Dostupnost javnog obrazovanja; Bolonjske reforme
Jelena ĆerimanInstitut za filozofiju i društvenu teoriju- BeogradRodna ravnopravnost u kurikulumima društvenih predmeta u osnovnim i srednjim školama; Prevenciji nasilja nad decom i omladinom u školskom okruženju; Razvoj karijera ; Delatna moć akademskih radnica
Jelena Manić RadoičićBeogradska otvorena škola - BeogradProgramska menadžerka- Obrazovne politike; Karijerno vođenje i savetovanje; Dualno obrazovanje; Srednje stručno obrazovanje; Kvalitetna praktična nastava
Jelena Stefanović BeogradProfesorka srpskog jezika i književnosti (doktorirala na rodnim studijama) - Nastava; Obrazovanje
Jelena VeljićZadruga Oktobar- BeogradIstraživačica/Aktivistkinja- Bolonjske reforme; Dostupnost visokog obrazovanja; Finansiranje i promenama u finansiranju VO; Uticaj političkih partija na studentsko organizovanje, studentskim aktivizmom; Studentski protesti.
Jelena ŠapićBeogradska otvorena škola - BeogradPolitikološkinja
Jovana Gligorijević Nedeljnik "Vreme" - BeogradNovinarka i feministkinja - Mlade ciljne grupe
Karolina Lendák-Kabók Centar za rodne studije, Univerzitet u Novom Sadu - Novi SadPoložaj žena iz nacionalnih zajdenica u sistemu visokog obrazovanja Srbije
Katarina Lončarević Fakultet političkih nauka - BeogradFilozofkinja - Studije roda; Neformalno obrazovanje; Obrazovanje i institucije; Visoko obrazovanje
Lilijana Čičkarić Institut društvenih nauka - BeogradRodna ravnopravnost u nauci i visokom obraovanju; Rodna socijalizacija
Marija Jakoviljević Rekonstrukcija ženski fond- BeogradSociološkinja - Obrazovanje i društvena transformacija; Bolonjska reforma
Marija Marić Prvi program radija - Radio televizija Vojvodine, Novi SadNovinarka i omladinska radnica - Omladinske politike; Omladinski sektor; Civilni sektor
Marijana RadulovićALTERO - Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje- BeogradNeformalno obrazovanje; Prevencija nasilja; Komunikacijske veštine
Milica MiražićRektorat Univerziteta u Beogradu- BeogradRodna ravnopravnost u sistemu visokog obrazovanja
Milica PopovićPolitikološkinja - Visoko obrazovanje (evropski visokoobrazovni prostor)
Milica SekulovićBeogradMaster pedagoškinja - Istorijsko poučavanje udžbenika; Predstava ženskog pola u udžbenicima
Mirjana StošićFakultet za medije i komunikaciju - BeogradAkademsko pisanje
Nađa Duhaček Centar za ženske studije - Beograd (može i po Srbiji)Stručnjakinja za istraživanje rodnih stereotipa u osnovnom obrazovanju; Obrazovanje i feminizam
Nevena NikolićBeogradski centar za ljudska prava - BeogradIstraživačica - Obrazovanje; Neformalno obrazovanje; Omladinski rad
Nevena Petrušić Pravni fakultet u Nišu - NišJednake mogućnosti u obrazovanju; Integrisanje rodne perspektive u obrazovanje
Sanja Krsmanović TasićCEDEUM (Centar za dramu u edukaciji i umetnosti)Vršnjačko nasilje i kreativno obrazovanje u prevenciji istog
Sanja SolunacBeogradIT industrija - Dizajn i prozvodnja softvera
Tanja Ignjatović Autonomni ženski centar - BeogradPsihološkinja
Vesna Savić Ekumenska humanitarna organizacija - Novi SadOmladinski rad, neformalno obrazovanje
Višnja Kisić Program Kreativno mentorstvo (su-osnivačica i višegodišnja menadžerka za edukaciju i razvoj programa) - Beograd i Novi SadIncijatorka brojnih neformalnih edukacija u oblasti kulturnog nasleđa, politika i kulturne produkcije i menadžmenta