Lista Manjine

Sve liste

IMEORGANIZACIJA/GRADPOZICIJA/OBLASTI
Anita Mitić LDP - BeogradPolitikološkinja - Suočavanje sa prošlošću; Ratovi devedesetih
Aurelija ĐanUN Woman Manjinske politike
Branka Anđelković Centar za istraživanja javnih politika (programska direktorka/ekspertkinja za socijalnu inkluziju i rad)Socijalni kapital/socijalna inkluzija i kohezija u društvu u odnosu na razne osetljive i ugrožene grupe (na osnovu godina, pola, nacionalnosti, seksualne orijentacije, itd)
Dragoslava BarzutDa se zna
Dženeta Agović Impuls Tutin
Jelena Diković Danas- BeogradNovinarka - Ljudska i manjinska prava, posebno LGBT populacija
Jelena Vasiljević
Jovana Vuković Jednakost
Jovanka Todorović
Kristina TodorovićYUKOM - BeogradPravnica
Ksenija ForcaBeogradPsihodramska psihoterapija- feministički i queer pristup
Maja Šenk LABRIS- Beograd
Milena VasićYUKOM - Beograd
Milica Turnić /Inkluzija, monitoring i evaluacija - procena uspešnosti razvojnih i humanitarnih programa
Mirjana TejićSremska MitrovicaPravnica- Trans osobe i njihov tretman u pritvorima i ustanovama za izvršenje zatvorskih sankcija; LGBTIQA tematika i posebno queer studije
Nevena Nikolić Beogradski centar za ljudska prava- Beograd
Tamaru Baković JadžićMašina/Forum Roma SrbijeRomi i radna prava