Lista Feminizam

Sve liste

IMEORGANIZACIJA/GRADPOZICIJA/OBLASTI
Adriana ZaharijevićInstitut za filozofiju i društvo- BeogradFilozofkinja/Feministička teoretičarka
Ana ŠaćipovićUdruženje Romkinja Osvit - SOS telefon na romskom i srpskom jeziku- NišDirektorka
Aurelija ĐanUN Woman - BeogradPsihološkinja - Rodna ravnopravnost i rod
Biljana MaletinŽenska platforma za razvoj Srbije - BeogradŽenska prava i politike rodne ravnopravnosti
Danica TodorovBivša zamenica pokrajinskog ombudsmana za rodnu ravnopravnostiŽenska ljudska prava; Rodna ravnopravnosti
Ivana PerićSOS ženski centar - Novi Sad
Jelena VišnjićBeFem feministički kulturni centar/ Beograd - NišSociološkinja/Feministička teoretičarka - uticaj fundamentalizma i neonkonzervativizma na žene; Medijska reprezentacija žena; Politike reprezentacije
Jelisaveta BlagojevićFakultet za medije i komunikacije (profesorka) - BeogradFilozofkinja - Rod, telo, seksualnost
Jovana GligorijevićNedeljnik "Vreme"- BeogradNovinarka i feministkinja- Ženska prava
Katarina LončarevićCentar za ženske studije- BeogradFilozofkinja/Feministička teoretičarka
Katarina TadićCentar za evropske politike- BeogradPolitikološkinja- Rodna jednakost u EU
Lidija RadulovićBeogradski fond za političku izuzetnost- BeogradEdukacija i osnaživanje političarki, antidiskriminatorne politike
Lilijana ČičkarićInstitut društvenih nauka- BeogradPolitička participacija žena; Politička reprezentacija u institucijama; Seksizam i semiotičko nasilje u institucijama i javnom diskursu; Rodna ravnopravnost u nauci i visokom obraovanju; Rodna socijalizacija; Žensko liderstvo; Ekonomsko osnaživanje žena, Žene na tržištu rada; Implementacija mehanizama rodne ravnopravnosti
Ljiljana LončarBeogradEkspertkinja za rodnu ravnopravnos t- Unapređenje položaja žena
Maja SolarČlanica Kolektiva Gerusija - Novi SadFilozofkinja, spisateljica, prevoditeljica - Socijalistički i marksistički feminizam
Milana LazićViljnus, LitvanijaElektronika
Milica ResanovićInstitut za sociološka istraživanja - BeogradSociološkinja - Islam i feminizam
Mirjana DokmanovićInstitut društvenih nauka - SuboticaNaučna istraživačica - Rodna ravnopravnost; Ženska ljudska prava; Rodno budžetiranje; Rodna analiza javnih politika; Anti-diskriminacija; Položaj ranjivih grupa žena
Mirjana StošićFakultet za medije i komunikaciju- BeogradŽenska prava i politike rodne ravnopravnosti
Nađa BobičićFakultet političkih nauka (studentkinja doktorskih studija) i Pobunjene čitateljkeLevi/socijalistički feminizam
Tamara VukovGrupa za analizu i kreiranje javnih politika - BeogradRodna ravnopravnost; Žene u politici; Rodno budžetiranje
Tanja IgnjatovićAutonomni ženski centar - BeogradPsihološkinja
Tatjana Đurić-KuzmanovićVisoka poslovna škola strukovnih studija - Novi SadEkonomsko nasilje nad ženama; Feministička ekonomija, Rodno budžetiranje
Tijana PešićNovi SadDoktorantkinja na Rodnim studijama - Mediji; Reprezentacija žena; Diskriminacija u medijima
Višnja BaćanovićŽenske platforme za razvoj Srbije - Novi SadPolitike za ostvarivanje rodne ravnopravnosti
Vladislava Gordić PetkovićFilozofski fakultet u Novom Sadu, Rodne studijeKnjiževna kritičarka - Studije roda
Zorana AntonijevićOSCE/ Rodne studije- Novi SadPolitike rodne ravnopravnosti; Institucije; Urodnjavanje; Politike rodne ravnopravnosti EU