Lista Ekonomija

Sve liste

IMEORGANIZACIJA/GRADPOZICIJA/OBLASTI
Aleksandra MarkovićInstitut za sociološka istraživanja - BeogradSociološkinja/Istraživačica - Novi oblici rada; Prekarijat
Aleksandra SavanovićNezavisna autorka i istraživačica - Beograd/Novi SadPolitikološkinja - Platformska ekonomija, digitalna; Kulturna i obrazovna zajednička dobra; Zajednička dobra (commons); Zadrugarstvo; Samoorganizovana ekonomija; Socijalna ekonomija; Platformsko zadrugarstvo; Digitalna transformacija rada; Položaj freelancera
Aleksandra VladisavljevićBizz.doo - BeogradKonsultantkinja za razvoj preduzetništva, posebno ženskog preduzetništva i biznis inicijativa
Anja IlićMarks 21 - BeogradSociološkinja - Radna prava; Privatizacije; Protesti/štrajkovi
Bojana Tamindžija Centar za politike emancipacije/ Nacionalna koordinatorka Clean Clothes Campaign - Beograd/NišUslovi rada u tekstilnoj industriji; Funkcionisanje globalnih lanaca snabdevanja; Sindikalno organizovanje; Širi spektar teorjskih pitanja na levici
Branka Anđelković Centar za istraživanja javnih politika (programska direktorka/ekspertkinja za socijalnu inkluziju i rad) - BeogradTržiste rada u Srbiji; Aktivne mere/programi zapošljavanja za teže zapošljive grupe; Dostojanstveni rad u današnjoj Srbiji (formalno zaposlenje, socijalno i penziono osiguranje, bezbednost na poslu, sigurnost radnog mesta, mogućnost udruživanja radi ostvarivanja radničkih prava, itd); Razvojna ekonomija - globalni trendovi; Globalni Ciljevi održivog razvoja 2015-2030 Ujedinjenih nacija i šta oni znače za Srbiju
Dina RakinEvropski pokret u Srbiji - BeogradSocijalna ekonomija; Socijalno preduzetništvo; Ekonomija i civilno društvo
Isidora Petrović Fondacija Jelena Šantić - BeogradSociološkinja - Radna prava; Radna trgovina ljudima
Ivana StančićSMART kolektiv - BeogradSocijalno preduzetništvo
Jelena LalatovićMarks 21 - BeorgadRadna prava; Radna prava žena (feminizacija siromaštva)
Jelena Manić RadoičićBeogradska otvorena škola - BeogradProgramska menadžerka - Zapošljavanje mladih; Aktivne mere politike zapošljavanja; Zapošljivost mladih; Omladinsko preduzetništvo
Jelena Pešić Filozofski fakultet - BeogradSociološkinja - Klasno strukturisanje; Obrasci stratifikacije i društvene nejednakosti
Jelena ŠapićBeogradska otvorena škola - BeogradPolitikološkinja - Digitalni rad
Jelena VeljićZadruga Oktobar - BeogradIstraživačica/Aktivistkinja - Kampanje i kolektivi koji se bave pitanjem rada i radnog zakonodavstva; Položaja radništva u Srbiji danas
Jelena Žarković Rakić Ekonomski fakultet Beogradu/ FREN (direktorka i program menadžerka) - BeogradTržište rada; Socijalna politika; Nejednakost; Siromaštvo; Poreska politika; Ekonomsko osnaživanje žena
Jovana ObradovićSeConS - Grupa za razvojnu inicijativu- BeogradSociološkinja - Ekonomska sociologija
Lara KončarBeogradAntropološkinja, kulturološkinja i istraživačica - Sezonski rad; Feminizacija poslova; Turizam kao rad
Lilijana Čičkarić Institut društvenih nauka - BeogradUpravnica Centra za sociološka i antropološka istraživanja - Ekonomsko osnaživanje žena, Žene na tržištu rada
Ljiljana Gusić Udruženje žena "Udahni život"/ StanišićSocijalno preduzetništvo
Maja KrekFilozofski fakultet u Beogradu (istraživačica)/ BeogradSociološkinja/Aktivistkinja - (Ekonomske) nejednakosti i siromaštvo u Srbiji; Uticaj mera štednje na žene
Marija BabovićFilozofski fakulteta Univerzitet u Beogradu (redovna profesorka) i SeConS - grupa za razvojnu inicjativu (Direktorka programa)- BeogradSociološkinja - Ekonomska sociologija; Socijalna inkluzija; Socijalno preduzetništvo
Marija SrdićPredsednica Sekcije za razvoj ženskog biznis liderstva u Uniji poslodavaca VojvodineŽensko preduzetništvo i položaj žena na tržištu rada
Milica LupšorROZA udruženje za radna prava žena - ZrenjaninAktivistkinja - Radna prava žena; Sezonske radnice sa fokusom na žene seoskih sredina
Mirjana DokmanovićInstitut društvenih nauka - SuboticaNaučna istraživačica - Feministička ekonomija; Ekonomska i socijalna prava; Posledice ekonomske globalizacije i privatizacije; Ekonomsko osnaživanje žena; Nejednakosti; Radno zakonodavstvo; Alternativne ekonomije
Mirjana NešićBeogradSociologija/antropologija - Radna prava; Zapošljavanje
Mirjana TejićSremska MitrovicaPravnica - EUROSTAT
Sanja NikolinDruštveno-ekonomski razvoj; Razvoj preduzetništva; Inovacije; Rodno odgovorno budžetiranje i analiza javnih politika
Sonja AvlijašIstraživačica i autorka u oblasti političke ekonomije i razvojnih politika - Politička ekonomija; Politike tržišta rada; Razvojna politika; Decentralizacija; Menadžment; Javna uprava
Tamara Baković JadžićMašina/Forum Roma Srbije - Beograd- ZrenjaninSindikati; Rad u oblasti organizovanja
Tanja Jakobi Centar za istraživanja javnih politika- BeogradMakroekonomska politika; Radna prava
Tanja Vukša Zadruga OktobarSociološkinja/Aktivistkinja - Perspektive osnovnog dohotka; Feministička kritika političke ekonomije
Tara VasiljevićCenter of Excellence in Finance Ekonomistkinja - Javne finansije; Nacionalni i lokalni budžet; Strateško planiranje javnih politika; Kapitalni/investicioni projekti; Transparentnost javnih finansija itd.
Tatjana Đurić - KuzmanovićVisoka poslovna škola strukovnih studija- Novi SadFeministička ekonomija; Sitno preduzetništvo; Rodno budžetiranje