nasilje nad ženama mediji

BeFem i UNDP: Kako (ne)izveštavati o nasilju nad ženama

Medijske Kampanje, Video,

Način na koji se mediji bave temama koje se tiču iskustva žena i utiču na njihov život je jedan od fokusa naših programa. Da li ste razmišljali o tome kako izveštavanje o nasilju prema ženama utiče na one koje su preživele nasilje ili one koje žele iz njega da izađu? U prethodnom periodu smo u saradnji sa UNDP Serbia i grupom Novinarke protiv nasilja prema ženama pokušale da damo odgovor kroz seriju videa koji su predstavili medijsku analize i smernice za novinare i novinarke. 

nasilje nad ženama mediji izvestavanje

Video lista lista dostupna na Facebook stranici UNDP Srbija.