Kampanja: Autonomni ženski centar i BeFem – Zarobljena država – zarobljena žena

Medijske Kampanje,

U svakodnevnom životu štetni uticaji se ogledaju u različitim oblastima i potrebama žena: porodiljskom odsustvu, besplatnoj pravnoj pomoći itd. BeFem je zajedno sa Tanjom Ignjatović i Autonomnim ženskim centrom spremio kampanju koja ilustruje socijalnu politiku u Srbiji iz rodne i perspektive svih utišanih i marginalizovanih glasova žena.

Vlada Srbije pozvana je da preduzme mere kako bi mnogobrojni i međusobno povezani oblici diskriminacije koje doživljavaju žene i štetni društveni uticali bili eliminisani i izbegnuti – Zaključna zapažanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena u Srbiji.

Studiji Socijalna politika u Srbiji iz rodne i perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja možete pristupiti na linku.

Vizuale u kampanji „Zarobljena država – zarobljena žena“ možete pogledati na Facebook stranici Autonomnog ženskog centra.