vardanke

Aktivna žena, aktivna zajednica – Vardanke

Aktivna žena,

Žena na selu može sve! – dokaz za to su vredne i uporne Vardanke iz Udruženje Žena „Vardanke“ koje su savladale prepreke i uspele da ostvare za svoje selo Vardu prava koja im pripadaju, baš kao i svima ostalima. Žena koja je majka, osim za svoju porodicu, želi da uradi nešto lepo i za svoju zajednicu i za sebe, a ostale kada je vide tako ispunjenu žele da joj se pridruže da zajedno ostvare svoju misiju. Pogledajte još jedan kratki film iz serijala Aktivna žena, aktivna zajednica o Vardankama koje šire divnu energiju u celom svom okrugu.

Hvala na mogućnosti kontinuiranog rada Nacionalna koalicija za decentralizacijuGrupa 484Fondacija Jelena ŠantićEU u Srbiji#EUzatebe#befem#aktivnežene#aktivnaženaaktivnazajednica#ženegovore#ženenaselu#ženenaselugovore