Тражимо нову седницу Одбора за образовање, науку технолошки развој и информатичко друштво у вези са изменама уџбеника из биологије

Uncategorized,

Поптиснице дописа тражиле су организовање нове јавне седнице Одбора у вези са одлуком и поступком Министарства просвете, науке и технолошког развоја о „спорним“ уџбеницима биологије за осми разред основне школе. 

Захтевано је да на новој посебној седници, поред надлежног министра и одговорног представника ЗУОВ-а, присуствују и представници Владе Републике Србије, а пре свега надлежна министарка за људска и мањинска права и потпредседница Владе и председница Координационог тела за родну равноправност, као и чланови и чланице Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова. Представници научне и стручне јавности за школске предмете биологија, психологија и социологија се такође очекују на овој седници као и да она буде отворена за заинтересовану јавност, попут организација цивилног друштва, потписница овог документа.

Јавно образовање је интерес целог друштва и због тога овако груба злоупотреба овлашћења, науке и струке, не може да зависи од одлуке министра, нити од иницијативе цркве у секуларној држави. Подсећамо да је Република Србија донела Закон о забрани дискриминације и Закон о родној равноправности који обавезују на забрану дискриминације, политику једнаких могућности и опште и посебне мере за остваривање равноправности.Недостатак јавности састава радне групе, као и документа који садржи мишљење и оцену о уџбеницима, недостатак јавности одлуке о исправкама уџбеника која је упућена издавачима, као и најаве да би до оваквог преседана могло да дође и у односу на друге школске програме и уџбенике, обавезује председника Одбора да реагује и обезбеди јавност, одговорност и законитост одлука министра надлежног за образовање.