Женске организације траже да ЗУОВ објави образложење одлуке о изменама уџбеника из биологије

Aktuelnosti,

Неколико женских организација захтевало је од Завода за унапређење образовања и васпитања да нам достави и јавно објави мишљење Радне групе која је која је формирана на захтев Министарства просвете науке и технолошког развоја ради утврђивања наводних недостатака уџебника биoлогије за осми разред основне школе и образложење које је достављено издавачким кућама Клет, Завод за уџбенике, Едука, Дата статус, Герундијум, Вулкан издаваштво и Нови Логос, које их обавезује да Заводу за унапређење образовања и васпитања доставе исправљене рукописе уџбеника. 

Организације које су заједно тражиле информације од јавног значаја су Центар за женске студије Београд, Центар за женске студије Нови Сад, Феминистички културни центар БеФем, Атина – Удружење грађана за борбу против трговине људима и свих облика родно заснованог насиља, Алтернативни центар за девојке и Реконструкција женски фонд.